Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Meer informatie

aankoop

Kosten

Kosten

ÉÉNMALIGE KOSTEN BIJ AANKOOP:  


 • Overdrachtsbelasting= IMT - imposto municipal sobre transmissöes
  IMT is verschuldigd op de overdracht van onroerende goederen in Portugal. De koper is aansprakelijk voor de correcte betaling van de overdrachtsbelasting aan de "Finanças" (belastingdienst) bij de aankoop van onroerend goed in Portugal. Indien de advocaat van de koper een volmacht heeft, is hij degene die verantwoordelijk is voor deze betaling. De IMT tarieven variëren naar aanleiding van de aard en de waarde van het object. Wilt u meer weten over de overdrachtsbelasting en hoe deze exact berekend wordt? Lees het volledige artikel over deze Portugese overdrachtsbelasting hier

  Deze belasting is niet van toepassing op Off-shore eigendommen.
   
 • Zegelbelasting
  De zegelbelasting (“Imposto de Selo”) wordt betaald door de koper ten tijde van de overdracht en is 0,8% van de aankoopsom. Bij aankoop van onroerend goed met een hypotheek wordt ook 0,6% belasting geheven over het hypotheekbedrag. 
   
 • Advocaatkosten
  De meeste advocaten berekenen tussen 1% en 1,5% van de koopsom als vergoeding. Een advocaat voert voor u alle nodige onderzoeken ter voorbereiding van de voorlopige koopovereenkomst. Ook maakt uw advocaat de voorlopige koopakte op welke door beide partijen ondertekend wordt. 

 • Notariskosten en registratiekosten. 
  Notariskosten en registratiekosten zijn circa € 1250. Dit bedrag varieert echter per notariskantoor en wordt hoger als u een woning aankoopt met hypotheek of andere aanvullende services gebruikt van de notaris zoals het op laten stellen van een testament. 
   
 • Makelaar
  De verkoper betaalt courtage aan de makelaar.
   
 • Totale kosten
  De totale aankoopkosten van onroerend goed in Portugal komen in het algemeen op ongeveer 6% -
  10% van de aankoopprijs: 
  1% tot 1,5% Advocaatkosten;
  1% tot 3% notariskosten, registratiekosten en zegelbelasting;
  0% tot 8% Overdrachtsbelasting; percentage afhankelijk van de waarde van het object.

JAARLIJKSE KOSTEN: 

 • Gemeentelijke belastingen = IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 
  Deze belasting wordt betaald aan de "Camara" (gemeentehuis) van het gebied waar het object zich bevindt. Het tarief wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van het object. Dit percentage kan per gemeente en type object verschillen. Ook kan zijn dat de waarde waarop de IMI berekend wordt veel lager is dan de huidige marktwaarde van het onroerend goed, omdat dit register gewoonlijk alleen bijgewerkt werd wanneer er een eigendomsoverdracht had plaatsgevonden. Recent is Portugal wel met hertaxaties begonnen voor de Valor Patromonial (WOZ-waarde) zodat de geregistreerde waarde van recent getaxeerde objecten dichterbij de daadwerkelijke marktwaarde komt. Betaling wordt uitgevoerd bij de Finanças (Belastingdienst) van het gebied waar de woning zich bevindt, verdeeld in 2 of 3 termijnen.

Let op: deze informatie is indicatief en wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of verkeerde informatie. We raden u aan bij elke aankoop en verkoop van vastgoed in Portugal u goed te laten informeren over de juridische en fiscale gevolgen omdat de wetten in Portugal voortdurend veranderen.